Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Hydrogen – energi for framtida?ChevronRight
 5. Øvingsoppgaver – hydrogen som energibærerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Øvingsoppgaver – hydrogen som energibærer

Skolejente holder opp en brenselcelle. Foto.

Disse oppgavene krever at du søker etter opplysninger og bearbeider stoffet.

 1. Hva er knallgass?
 2. Spørsmål om hydrogenulykker:
  1. Beskriv to store ulykker med hydrogengass.
  2. Hvordan ble hydrogenet antent i de to tilfellene?
 3. Hvorfor avtar eksplosjonsfaren når hydrogen blandes med luft i stedet for med rent oksygen?
 4. Hvorfor går en hydrogenbrann fortere over enn en bensinbrann?
 5. Hva brukes som drivstoff for hovedmotorene i romfergen?
 6. En ballong som er blåst opp med luft, holder seg oppblåst i ukevis. En ballong som er blåst opp med hydrogengass, holder seg oppblåst bare noen få timer før den begynner å skrumpe inn. Hva kan årsaken være til det?
 7. Hva er ulempene ved å oppbevare hydrogen under høyt trykk i ståltanker innendørs?
 8. Hvilke sikkerhetstiltak bør gjøres når vi over lengre tid lagrer hydrogen innendørs?
 9. Er et batteri en energikilde eller en energibærer?
 10. Hydrogen blir framstilt ved elektrolyse av vann.
  1. Hvilket annet stoff får vi samtidig?
  2. Skriv reaksjonsligning for elektrolysen.
 11. Spørsmål om elektrolyse:
  1. Hva viser forsøket med elektrolyse av vann om forholdet mellom volumene av hydrogen- og oksygengass som blir dannet?
  2. I et elektrolyseforsøk av vann ble det dannet 5 cm3 hydrogengass. Hvor stort volum oksygengass ble samtidig dannet?
  3. I et annet elektrolyseforsøk ble det dannet 9 cm3 oksygengass. Hvor stort volum hydrogengass ble samtidig dannet?
  4. I et tredje elektrolyseforsøk ble det dannet 22,5 cm3 knallgass. Hvor stort volum H2-gass ble dannet? Og hvor stort volum O2-gass ble dannet?
 12. Hvilke fordeler er det med å bruke hydrogen som energibærer i forhold til fossile energibærere som bensin og diesel?
 13. Beskriv det du tror blir framtidens energikjede fram til din hydrogendrevne bil.
 14. Hvorfor er ikke problematikken rundt CO2-utslipp nødvendigvis løst selv om hydrogen blir den dominerende energibæreren?

Læringsressurser

Hydrogen – energi for framtida?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?