Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Hydrogen – energi for framtida?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hydrogen – energi for framtida?

Hydrogen kan brukes som drivstoff i brenselceller og gi strøm til biler, tungtransport, busser og tog.

Hydrogen som framtidas drivstoff?

Hydrogen har vært en lovende kandidat som framtidas drivstoff i flere år allerede. Til tross for dette er hydrogen fortsatt lite brukt. Hvorfor er det slik?

Når hydrogen forbrennes, frigjøres kun energi og vann. For å avgjøre om hydrogen er en miljøvennlig energibærer, må vi ta hensyn til hvordan hydrogenet framstilles. Hydrogen til drivstoff finnes ikke fritt i naturen, men må framstilles fra andre stoffer. Noen av disse prosessene bidrar til utslipp av CO2.

Bli kjent med ulike måte å produsere hydrogengass på, og vurder miljøpåvirkning. Hva kan hydrogen brukes til? Og ikke minst, er det farlig?

Læringsressurser

Hydrogen – energi for framtida?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?