Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Biomasse – energi fra fotosyntesenChevronRight
 5. Sammendrag – Biomasse som energikildeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Biomasse som energikilde

Furutømmer med trær bak. Foto
 • Biomasse er trær og planter, men også organisk avfall fra husholdninger, landbruk og industri. Energien som ligger lagret i biomassen, er opprinnelig fanget inn fra solstrålingen via fotosyntesen.
 • Fotosyntese og forbrenning av biomasse kan vi oppfatte som to motsatte prosesser. Solenergien som driver fotosyntesen, får vi tilbake som varmeenergi ved forbrenning.
 • Karbondioksid som havner i atmosfæren ved forbrenning av biomasse, kan bindes ved fotosyntesen når planter vokser, slik at CO2-innholdet i atmosfæren holder seg konstant.
 • Biomasse kan brukes ubehandlet, som foredlet fast eller som foredlet flytende biomasse.
 • Ved en biokjemisk omforming av biomasse til energi blir de organiske stoffene i biomassen brutt ned av mikroorganismer. I søppelfyllinger blir det dannet metan som blir brukt som nyttig brensel.
 • Ved en termokjemisk omforming av biomasse til energi blir de organiske stoffene i biomassen spaltet som følge av en kraftig oppvarming.
 • Ved pyrolyse blir biomassen varmet opp uten tilførsel av oksygen, og det utvikler seg en brennbar gassblanding. I tillegg får vi trekull, vanndamp og bioolje (tjære).
 • Ved gassifisering blir biomassen varmet opp til høy temperatur med tilførsel av luft for å framstille brennbare gasser (biogass).
 • Biogass består av brennbare gasser (CH4 og CO2). Biogass kan brukes til brensel, men også til framstilling av hydrogen.

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?