Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Biomasse – energi fra fotosyntesenChevronRight
 5. Hør deg selv – Biomasse som energikildeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hør deg selv – Biomasse som energikilde

Biogassanlegg i rapsåker sett fra luften. Foto.
 1. Hva mener vi med biomasse?
 2. Forklar hvorfor fotosyntese og forbrenning er to motsatte prosesser.
 3. Hvorfor er biomasse en fornybar energikilde?
 4. Hva er forskjellen på konvensjonelt og avansert biobrensel?
 5. Nevn eksempler på ubehandlet biomasse, foredlet fast og flytende biomasse.
 6. Hva slags stoffer blir brukt som utgangsstoffer ved produksjon av biodiesel?
 7. Hvilke negative konsekvenser kan økt bruk av biobrensel ha?
 8. Når vi brenner fossilt brensel, blir det blant annet dannet karbondioksid som havner i atmosfæren. Men det samme skjer når vi brenner biomasse. Hvordan kan da brenning av biomasse være mer miljøvennlig enn brenning av fossilt brensel?
Løsningsforslag – biomasse som energikilde

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter