Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Biomasse – energi fra fotosyntesenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Biomasse er trær og planter, organisk avfall fra husholdninger, landbruk og industri. Det er mye energi å hente i biomasse, og den er fornybar. Er biomasse en energikilde for framtiden?

Tresking av gul rapsåker sett ovenfra. Foto.

Gull i grønne skoger

Energien som er bundet i trær og planter er dannet ved fotosyntese og kommer derfor opprinnelig fra sollyset. Energien frigjøres igjen når vi for eksempel brenner ved. Trær kan males opp til sagflis og komprimeres til pellets, og med biokjemisk bearbeiding av plantemateriale kan vi lage biodiesel og bioetanol. Forskere jobber med å finne metoder for å gjøre det lønnsomt å lage biodiesel og bioetanol av tømmer også.

Det matavfallet dere samler opp hjemme, kan omdannes til metan og brukes til å varme opp vann i et fjernvarmeanlegg.

Når vi bruker biomasse som energikilde frigjøres karbondioksid til atmosfæren. Dette er allikevel ikke særlig problematisk siden trær og planter tar opp igjen karbondioksid i fotosyntesen.

Vi må være klar over at storstilt bruk av biomasse som energikilde kan ha uheldige konsekvenser, som når vegetasjonen blir fjernet og jordbruksområder blir brukt til produksjon av drivstoff.

Bruk det du lærer om biomasse til å diskutere og vurdere om biomasse er en god kandidat som energi for framtiden.

Læringsressurser

Biomasse – energi fra fotosyntesen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?