Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Batterier og brenselceller – energi på fartenChevronRight
  5. Ulike typer brenselcellerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ulike typer brenselceller

Man skiller vanligvis mellom ulike brenselceller ut fra membranens oppbygging, brenselcellens arbeidstemperatur og brenselcellens drivstoff.

Selvkjørende truck med brenselcelle fyller hydrogen. Foto.
Selvkjørende truck med brenselcelle fyller hydrogen på tanken.

Ulike membrantyper

PEM-brenselcelle

(Proton Exchange Membrane = protonledende membran)

Dette er den typiske brenselcellen vi finner til demonstrasjoner i skolen. Anode og katode skilles av en elektrolytt/membran som er gjennomtrengelig for protoner, men ikke elektroner.

Svakheten med PEM-celler er at de ikke tåler forurensninger i form av for eksempel karbonmonoksid (CO), og at de er svært dyre å framstille.

PEM-celler opererer ved lave temperaturer.

SO-brenselcelle

(Solid oxide brenselcelle, i opphavlig form "Solid oxide fuel cell" (SOFC))

Anode og katode skilles av en membran som har evne til å lede oksygenioner fra katodesiden til anodesiden i brenselcellen. Fordi man ikke er avhengig av frie protoner, er dette brenselceller som kan bruke mange forskjellige drivstoffer, for eksempel metanol. SO-brenselceller er også følsomme for forurensninger og vil ødelegges av CO-forurensning.

SO-brenselceller opererer ved høye temperaturer.

Ulike drivstoff

Brenselcellene med opphav fra romfartsindustrien har hydrogen som drivstoff. Mye av årsaken til dette er at rakettene som brukes i romfart, er drevet av hydrogen og oksygen slik at problemer rundt lagring og tilgang allerede er løst. I "hydrogensamfunnet" er hydrogendrevne brenselceller en hjørnestein. Fortsatt skal mange problemer løses, men før eller siden vil brenselcelleteknologien gjøre sitt inntog.

Metanol

Brenselcelle på bord. Foto.
Metanoldrevet brenselcelle

Med enkel kjemisk sammensetning og høyt energiinnhold er metanol aktuelt som drivstoff til brenselceller. Det er laget prototyper av metanoldrevne brenselceller til bruk i småelektronikk som datamaskiner og mobiltelefoner.

Sink

Sink-luftbrenselcellen er en blanding mellom et batteri og en brenselcelle. Sink oksideres til sinkoksid i prosessen som ikke er reversibel. Brenselcellen er dermed ubrukelig etter at all sink er oksidert til sinkoksid. Sink er imidlertid billig å framstille, og det er mulig å resirkulere brenselcellen/batteriet. Mindre sink-luftbrenselceller er aktuelle som energikilde i elektronisk utstyr og brukes i dag som energikilde i blant annet høreapparater.

Læringsressurser

Batterier og brenselceller – energi på farten

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?