Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Batterier og brenselceller – energi på fartenChevronRight
  5. Fordeler og ulemper med brenselcellerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fordeler og ulemper med brenselceller

Brenselcellens forhold mellom vekt, effekt og energitetthet gjør den godt egnet i applikasjoner der lav vekt og lite volum er av betydning. Innen romfart er batteriene allerede utkonkurrert.

Stakk med brenselsesller i laboratorium. Foto

Høy energitetthet – følsom teknologi

En brenselcelle med hydrogen som drivstoff slipper kun ut vann (H2O). Så lenge hydrogenet er produsert fra fornybar energi, blir det ingen utslipp av til atmosfæren.

Brenselcellens forhold mellom vekt, effekt og energitetthet gjør den godt egnet i applikasjoner der lav vekt og lite volum er av betydning. Innen romfart er batteriene allerede utkonkurrert, mye tyder på at småelektronikk vil være først ute med ny brenselcelleteknologi i framtiden.

Brenselceller er per i dag veldig dyre. Dette har sammenheng med en komplisert konstruksjon, små produksjonsvolum og dyre materialer. Brenselceller brukes derfor ennå kun på steder der økonomi ikke er et argument, eller i forskningssammenheng.

Det kanskje viktigste problemet å overkomme i framtiden er brenselcellens følsomhet for forurensninger. Dagens brenselcelleteknologi er svært følsom for forurensing i drivstoff eller oksygenet fra luften.

Hvis energien fra blir brukt til framstilling av hydrogen, er utslippet av CO2 til atmosfæren på en måte unnagjort før hydrogenet blir sendt inn i brenselcellen. Slik sett kan ikke brenselcellen sies å være særlig miljøvennlig.

Men hydrogen kan også framstilles forurensningsfritt i stor skala, ved elektrolyse av vann. Hvis energien til elektrolysen kommer direkte eller indirekte fra sola, enten via solceller eller via energien i fossefallene eller fra andre , blir brenselcellen forurensningsfri. Da vil den kunne erstatte store deler av de forurensende energikildene vi har i dag.

Læringsressurser

Batterier og brenselceller – energi på farten

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?