Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Batterier og brenselceller – energi på fartenChevronRight
  5. Historien om brenselcellerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Historien om brenselceller

Sir William Grove (1811-1896) var en britisk fysiker og jurist. Han er mest kjent som en pionér i utviklingen av brenselcelleteknologien.

Statue av William Grove med trær i bakgrunnen. Foto

Verdens første brenselcelle i 1839

Den britiske juristen og fysikeren Sir William Grove (1811–1896) greide i 1839 å lage elektrisk strøm ved å la hydrogen og oksygen reagere med hverandre til vann, men det ble ikke noe fart i denne teknologien før cirka 120 år senere.

Romfartøyer som skal løftes oppover i jordas gravitasjonsfelt og bringes i bane rundt jorda, må være så lette som mulig. Det gjelder skroget og alt utstyr om bord. Datidens batterier var tunge og lagret lite energi. Med bemannede romferder økte behovet for en lett energikilde.

Det var først under planleggingen av måneferdene i 1960-årene at brenselceller ble utviklet til bruk som energikilde i romfartøyer. Både Gemini- og Apollo-programmene brukte brenselceller som kilde til elektrisk energi på ferdene. I romfergene brukes det brenselceller med en effekt på 12 kW.

Læringsressurser

Batterier og brenselceller – energi på farten

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?