Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Batterier og brenselceller – energi på fartenChevronRight
 5. Øvingsoppgaver – batterier og brenselcellerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Øvingsoppgaver – batterier og brenselceller

To hender justerer bilbatteri. Foto.
 1. Hvorfor bør vi ikke ha åpen flamme i nærheten av en blyakkumulator som lades opp?
 2. Skriv en reaksjonsligning som viser at oppladning og utladning av blyakkumulatoren er to motsatte prosesser. Forklar også hva som er oppladning, og hva som er utladning.
 3. Hvordan kan vi bidra til å redusere batteriavfallet?
 4. Undersøk hva slags batteri du har i mobiltelefon, PC eller digitalkamera.
 5. Hvorfor har man sluttet å produsere nikkel-kadmiumbatterier?
 6. Hvorfor kan vi ikke uten videre bruke nikkel-metallhydrid- og litiumionebatterier om hverandre?
 7. Elektrodereaksjonene i PEM-brenselcellen er:


  Negativ elektrode:

  H2 → 2 H+ + 2 e-

  Positiv elektrode:

  O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O

  Bruk dette til å utlede totalreaksjonen for brenselcellen.

 8. Hvor mange elektroner blir sendt ut i en ytre strømkrets for hvert H2-molekyl som reagerer ved negativ elektrode?
 9. Hvor stor strøm kan vi få av brenselcellen når 0,1 g H2 reagerer ved negativ elektrode hver time?

  0,1 g H2 inneholder 3 × 1022 molekyler, og en strøm på 1 A svarer til at 6,25 × 1018 elektroner blir sendt ut i en ytre strømkrets hvert sekund.

Læringsressurser

Batterier og brenselceller – energi på farten

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter