Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Batterier og brenselceller – energi på fartenChevronRight
  5. MiljøansvarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Miljøansvar

Noen batterier inneholder tungmetaller og de utgjør dermed et miljøproblem. Selv om ikke alle batterier inneholder tungmetaller, så skal alle batterier leveres til gjenvinning.

To menn sorterer brukte batterier ved et samlebånd. Foto.

Tungmetallbatterier med Hg, Cd og Pb

Tungmetallene kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) og bly (Pb) er miljøgifter. Det betyr at de er giftige og skadelige for naturen, selv i små mengder. Tungmetallene som følger med batterier som kastes i restavfallet, kan vi på en ubehagelig måte få i retur på middagstallerkenen.

Metallene som havner i næringskjedene på land eller i vann, vil etter hvert finne veien til matvarer som fisk og kjøtt. Tungmetaller kan hos mennesker føre til fosterskader, nerveskader, muskelskader og skader på skjelett og nyrer.

Alle bilbatteriene representerer et miljøproblem fordi de inneholder bly. De kan leveres inn på bensinstasjoner.

Den dagen vi skal kvitte oss med tungmetallbatterier, skal vi sørge for at de blir behandlet som spesialavfall. De kan leveres gratis tilbake til forhandleren eller til en egnet miljøstasjon. Derfra blir de sendt videre til gjenvinning.

Merking

Avfallsbeholder med et stort kryss.

Alle batterier blir i dag merket med et symbol som skal fortelle forbrukeren at batteriet ikke må kastes i restavfallet. Symbolet består av en avfallsdunk med et stort kryss og med kjemisk symbol for det miljøskadelige tungmetallet. Uten unntak skal alle batterier leveres inn via forhandlere, avfallsselskap eller annen godkjent innsamlingsordning.

Velg oppladbare batterier eller nettspenning

Vi kan bidra til å redusere batteriavfallet ved i større grad å velge oppladbare batterier i stedet for engangsbatterier eller ved å bruke nettspenningen via adapter i stedet for batteri der det lar seg gjøre.

Læringsressurser

Batterier og brenselceller – energi på farten

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?