Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Batterier og brenselceller – energi på fartenChevronRight
  5. Hvordan virker brenselceller?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvordan virker brenselceller?

En brenselcelle er en form for et galvanisk element med gasselektroder. Vi får strøm når elektroner går fra for eksempel hydrogen til oksygen.

Blått tog ved perrongen. Foto.

Brenselceller – et slags batteri

En brenselcelle er en form for et med gasselektroder. I reaksjoner som normalt er forbrenningsreaksjoner, utnyttes elektronovergangen mellom et drivstoff som oksideres, og oksygen til å skape elektrisk strøm. I de fleste brenselcellene som benyttes i dag, er drivstoffet, men brenselceller som bruker metan, metanol, etanol og sink, er under utvikling.

Det finnes flere ulike typer brenselceller. De blir gjerne inndelt etter hvordan de er bygd opp, og etter hvilke driftstemperaturer de opererer på.

Læringsressurser

Batterier og brenselceller – energi på farten

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?