Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Redoksreaksjoner gir energiChevronRight
 5. Hør deg selv – RedoksreaksjonerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hør deg selv – Redoksreaksjoner

Disse oppgavene er ment som muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke mye arbeid, da svarene lett finnes på fagsidene.

Sitron koblet til multimeter med ledninger. Foto.
 1. Hva er en forbrenningsreaksjon?
 2. Hvilke to oksider kan bli dannet når forbindelser med karbon og hydrogen brenner?
 3. Hvorfor kan henslengte oljefiller begynne å brenne av seg selv?
 4. Forklar begrepene oksidasjon, reduksjon og redoksreaksjon.
 5. Hva er elektrisk strøm i en væske?
 6. Forklar begrepene elektrolytt, elektrode og elektrolyse.
 7. Hvordan kan vi ved forsøk rangere metallene sink, kobber og sølv etter deres evne til å bli oksidert?
 8. Hva må vi ha for å lage et galvanisk element?
 9. Hva har galvaniske elementer med spenningsrekken å gjøre?

Løsningsforslag - Redoksreaksjoner

Læringsressurser

Redoksreaksjoner gir energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?