Hopp til innhold

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Energi for framtidenChevronRight
  4. Redoksreaksjoner gir energiChevronRight
  5. Forbrenning - reaksjon med oksygen gir energiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forbrenning - reaksjon med oksygen gir energi

Forbrenningsreaksjoner er reaksjoner med oksygen. Når vi tenner et bål, er det oksygenet i luften som reagerer med stoffene som brenner.

Reaksjon med oksygen gir oksider

Når et grunnstoff reagerer med oksygen, dannes en kjemisk forbindelse mellom grunnstoffet og oksygenet. Slike stoffer kaller vi oksider.

Når karbon brenner, får vi karbondioksid (CO2) eller karbonmonoksid (CO). Når magnesium brenner, får vi magnesiumoksid (MgO).

Karbondioksid og vann blir avgitt

Hvis utgangsstoffene inneholder karbon (C) og hydrogen (H), blir sluttstoffene nye kjemiske forbindelser mellom karbon og oksygen og mellom hydrogen og oksygen. Det blir dannet karbondioksid (CO2) og vann (H2O), og frigitt energi:

CH4+2O2CO2+2H2O+energi

Lite oksygen gir ufullstendig forbrenning

Hvis det er for liten tilgang på oksygen, skjer det en ufullstendig forbrenning. Da blir det dannet karbonmonoksid (CO). Denne gassen blir også kalt kullos og er en fargeløs, luktfri og svært giftig gass. Det er alltid noe kullos i eksosen fra fossilbiler.

Med for liten trekk i ovnen, blir det også dannet kullos. Vi kan skrive reaksjonsligningen for den ufullstendige forbrenningen av karbon slik:

2C+O22CO

Forbrenningsreaksjoner gir varme

I forbrenningsreaksjonen C + O2 → CO2 er det mye kjemisk energi i utgangsstoffene C og O2 til sammen. I sluttstoffet, CO2, er det mindre energi. Energiforskjellen mellom utgangsstoffene og sluttstoffet går som varme til omgivelsene.

I forbrenningsreaksjonen C + O2 → CO2 er det mykje kjemisk energi i utgangsstoffa C og O2 til saman. I sluttstoffet CO2 er det lite energi. Den energien som blir til overs, er energiskilnaden, og han går som varme til omgivnadene.

Læringsressurser

Redoksreaksjoner gir energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?