Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Bruk av ioniserende strålingChevronRight
 5. Øvingsoppgaver – Bruk av ioniserende strålingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Øvingsoppgaver – Bruk av ioniserende stråling

Lege ser på røntgenbilder på PC-skjerm. Foto.
 1. Hvilke biologiske skadevirkninger kan ioniserende stråler føre til?
 2. En person absorberer like mange joule per kilogram med stråleenergi fra alfastråling som fra betastråling. Forklar hvilken stråletype som fører til størst biologisk skadevirkning?
 3. Hva mener vi med dødelig stråledose? Omtrent hvor stor er den for mennesker?
 4. Hva er grenseverdiene for stråledose
  1. for personer som arbeider med ioniserende stråling og
  2. for befolkningen?
 5. Målinger viste at en person på 70 kg har fått en stråledose på 1,5 mSv (millisievert) av gammastråling ved en medisinsk undersøkelse.
  1. Hvor stor var den absorberte stråleenergien?
  2. Hvilken stråledose hadde personen fått hvis den samme absorberte stråleenergien kom fra alfastråling?
 6. Mange boliger har for mye radongass i inneluften.
  1. Hvor kommer radongassen fra?
  2. Radon er en edelgass som nesten ikke reagerer med andre stoffer. Hvorfor er den da så farlig?
  3. Hva kan vi gjøre for å redusere radonkonsentrasjonen i bolighus?
  4. Finn ut om hjemstedet ditt er utsatt for stråling fra radongass, og eventuelt hvilke planer kommunen har for tiltak som kan redusere strålingsfaren fra radon.
 7. Røykvarslere:
  1. Hva kan grunnen være til at vi velger å bruke en a-kilde i en røykvarsler?
  2. Hvorfor bør a-kilden ha lang halveringstid?
  3. Hvorfor er ikke strålingen fra en fastmontert røykvarsler farlig for mennesker?
 8. Nøytronstråling:
  1. Hvorfor er nøytronstråling mer gjennomtrengende enn protonstråling? Hva er det som kan stoppe nøytronstråling?
  2. Nøytronstråling går praktisk talt uhindret tvers gjennom et menneske. Hvordan kan man da bruke nøytronstråling til kreftbehandling?
  3. Hvordan kan gammastråling brukes til å studere blodgjennomstrømningen i et hjerte?
  4. Hvorfor blir beinstrukturen synlig på et røntgenbilde?
  5. Hvordan kan vi bruke røntgenstråling til å bestemme molekylstrukturer?

Læringsressurser

Bruk av ioniserende stråling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?