Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Bruk av ioniserende strålingChevronRight
 5. Sammendrag – Bruk av ioniserende strålingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Bruk av ioniserende stråling

Røntgenbilde av to hender. Foto.
 • Aktivitet for et radioaktivt stoff er et uttrykk for antall kjerneeksplosjoner per tid. Den tilsvarende enheten er becquerel med symbolet Bq = 1/s. Aktivitet måles med en geigerteller.
 • Stråledose er et uttrykk for hvor mange joule med stråleenergi som blir absorbert i hvert kilogram av kroppen. Enheten for stråledose er sievert med symbolet Sv = J/kg. Stråledosene blir målt med et dosimeter.
 • Som kjennetegn på α- og β-stråling kan vi bruke gjennomtrengeligheten: α-stråling blir stoppet av 4-5 cm luft, og β-stråling blir stoppet av 1-2 cm pølse.
 • Protonstråling og nøytronstråling blir brukt til medisinsk strålebehandling av kreft. Nøytronstråling blir også brukt til strukturundersøkelse av faste stoffer.
 • Som kjennetegn på γ-stråling og røntgenstråling kan vi bruke gjennomtrengeligheten: γ-stråling blir stoppet av 3-4 cm bly, røntgenstråling som brukes i medisin, blir stoppet av noen millimeter bly.
 • Gammastråling blir brukt til sterilisering av enkelte matvarer og medisinsk utstyr og til medisinske undersøkelser av blodstrømmen gjennom vitale organer (hjertet).
 • Røntgenstråling blir brukt til undersøkelse av materialer og til strukturbestemmelse av molekyler.
 • I medisin blir røntgenstråling blir brukt til å stille diagnoser og til strålebehandling av kreft.

Læringsressurser

Bruk av ioniserende stråling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?