Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
  4. Bruk av ioniserende strålingChevronRight
  5. Radon i boligerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Radon i boliger

Radon er en radioaktiv gass som finnes i blant annet berggrunnen. Gassen kan sive inn i hus som ligger i områder med mye radon.

Radon er en radioaktiv gass

Radon (Rn) er en radioaktiv edelgass. Den blir dannet når radium (Ra), sender ut en alfapartikkel. Radon har en halveringstid på nesten fire dager. Der bergartene inneholder uran, vil det alltid bli dannet radium, og dermed radongass som siver opp av berggrunnen. I hus som er bygd på slike steder, kan det samle seg noe radongass i kjellere.

Det kommer også noe radongass ut fra betongen i støpte vegger. Innholdet av radon i boliger kan lett måles. Hvis det er for stort, kan man rette på det ved å sørge for bedre ventilasjon i underetasjer og i kjellere.

Hva skjer hvis vi i lengre tid puster i luft med radon? Radongassen kommer fort ut av lungene igjen, men i løpet av den tiden den har vært der, har en ørliten del av den blitt omdannet til et annet grunnstoff, polonium, etter reaksjonen:

86222Rn84218Po+24He

Men det stopper ikke her. Polonium er også radioaktivt med en halveringstid på bare noen minutter og blir omdannet til radioaktivt bly. Slik fortsetter det i rask rekkefølge til vi får en blanding av flere radioaktive metaller (blant annet polonium, bly og vismut). Det er disse radioaktive metallene som blir igjen i lungene når vi gjennom lengre tid har pustet i radonluft. Der kan de skade det nærmeste lungevevet og føre til lungekreft.

Måling av radonkonsentrasjoner i inneluft kan vi gjøre ved å la alfapartiklene fra radon påvirke en spesiell type film (sporfilm). Slik film får vi kjøpt av firmaer som tilbyr måling av radon i inneluft. Etter at filmen har vært innendørs to - tre måneder, kan den sendes til et laboratorium for analyse. Det er vanlig å oppgi konsentrasjonen av radon i boliger som aktivitet per volum inneluft. Den tilsvarende enheten blir becquerel per kubikkmeter luft, eller Bq/m3. En radonkonsentrasjon under 100 Bq/m3 er normalt for inneluft.

Statens strålevern har fastsatt følgende grenseverdier for inneluft i boliger:

  • Når konsentrasjonen kommer over 100 Bq/m3, bør vi sørge for bedre lufting av boligen og tette igjen tilgangen på radon fra berggrunnen under huset. Maksimumsgrense for boliger er 200 Bq/m3.
  • Når konsentrasjonen kommer over 400 Bq/m3, kreves et mer omfattende inngrep, blant annet slik at radongassen fra grunnen blir ledet bort fra bygningen.

Læringsressurser

Bruk av ioniserende stråling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?