Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Drivhuseffekten gjør jorda leveligChevronRight
 5. Sammendrag – DrivhuseffektenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Drivhuseffekten

Røyk fra skorstein med sola i bakgrunnen. Foto.
 • Drivhuseffekten består i at atmosfæren er gjennomsiktig for synlig lys, men absorberer store deler av varmestrålingen som blir reflektert fra bakken.
 • Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen på jorda vært minus 19 °C. Fordi vi har drivhuseffekten er den faktiske gjennomsnittstemperaturen 15 °C.
 • Økt energibruk fører til økt utslipp av blant annet CO2 til atmosfæren. Når CO2-innholdet øker, vil mer av varmestrålingen fra jorda bli absorbert og føre til høyere gjennomsnittstemperaturer.
 • Drivhusgasser er fellesbetegnelsen på de gassene som absorberer varmestrålingen fra bakken, de vanligste er H2O og CO2.
 • Jorda er i energibalanse når varmestrålingen den avgir er like stor som energien den mottar fra sola og atmosfæren. Atmosfæren er i energibalanse når varmestrålingen den avgir til verdensrommet og jorda, er lik energien den mottar fra jorda og sola.
 • Energibalansen for jord og atmosfære forskyves når økningen av drivhusgasser fører til at atmosfæren absorberer mer av varmestrålingen fra jorda.
 • Klima er en beskrivelse av gjennomsnittlige værforhold på forskjellige steder på jorda over lengre tidsrom.
 • I løpet av det siste århundre har innholdet av karbondioksid i atmosfæren økt.
 • En temperaturøkning kan føre til økning av havnivået ved at vannet utvider seg, eller at fastlandsisen smelter.
 • Nedhoggingen av tropisk regnskog kan bidra til en økning av drivhuseffekten fordi det da blir mer CO2 i atmosfæren.
 • I løpet av de siste 50 årene har vintertemperaturene i Arktis økt med 3-4 °C, og det er mer enn gjennomsnittet for resten av jorda. Økt temperatur i Arktis kan få permafrosten til å tine.
 • Tiltak som i dag settes i verk for å redusere økningen av drivhuseffekten, er i hovedsak reduksjon av utslippene, redusert energibruk og økt fotosyntese ved blant annet nyplanting av skog.

Læringsressurser

Drivhuseffekten gjør jorda levelig

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter