Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
  4. Introduksjon – Lys og bølgerChevronRight
  5. Bølger og energiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bølger og energi

I begynnelsen av dette emnet sa vi at det er selve forstyrrelsen som blir overført i en bølge, og ikke noe materie. Det betyr at bølger overfører energi, men hva bestemmer hvor mye energi bølgen overfører?

Hva avgjør energimengden?

I simuleringen over kan du variere både amplitude og frekvens. Er du enig i at begge disse størrelsene har noe å si for energimengden bølgen overfører?

En bølge med stor amplitude overfører mer energi enn en bølge med liten amplitude.

Samtidig skjønner vi at energien bølgen overfører, blir større dersom partiklene svinger raskere, altså ved høyere frekvens. Da vil flere enkeltbølger kunne overføre energien sin.

En bølge med stor frekvens overfører mer energi enn en bølge med liten frekvens.

Merk deg at dette gjelder når vi har partikler med masse som svinger. Har vi det i lys?

Læringsressurser

Introduksjon – Lys og bølger

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter