Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
  4. Introduksjon – Lys og bølgerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Introduksjon – Lys og bølger

Vi snakker om lysstråler, UV-stråling og radioaktiv stråling, men samtidig også om mikrobølger og radiobølger. Er bølger og stråling det samme, eller er det forskjellige fenomener?

Hva er en bølge?

I videoen over ser du bølger som oppstår når en dråpe treffer overflaten. Dråpen lager en forstyrrelse i overflaten som brer seg utover i alle retninger. Hva er det egentlig som skjer? Hvorfor flytter bølgen seg bortover?

For å svare på dette, må vi starte med årsaken, nemlig dråpen som faller ned i vannet. Den skaper en forstyrrelse i vannoverflata. Siden vannet henger sammen vil naboområdet også bli påvirket av forstyrrelsen. Dermed vil området ved siden av der igjen også bli påvirket, akkurat som dominobrikker på høykant som faller og river med seg neste brikke.

Så hva er lys? Er det bølger? Og hva er det i så fall som brer seg da?

Dette var det stor uenighet om langt inn på 1800-tallet da det ble gjort eksperimenter som støttet bølgeteorien. Men med kvantefysikken har tvilen oppstått igjen, og selv i dag er ikke forskerne helt enige. Noen sier lys er bølger, andre sier lys er partikler og noen sier at lys er både bølger og partikler. Sannelig ikke greit å forstå!

Vi snakker om lysstråler, varmestråling og mikrobølger. Og det virker som vi bruker ordene stråling og bølger litt om hverandre. Men hvis lys er bølger, betyr det at stråling også er en type bølger? Hva tror du?

Læringsressurser

Introduksjon – Lys og bølger