Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Stråling fra verdensrommetChevronRight
 5. Øvingsoppgaver om stråling fra verdensrommetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Øvingsoppgaver om stråling fra verdensrommet

Silhuette foran en et lysfargespekter. Foto.
 1. Hvorfor lyser en stjerne?
 2. Hvordan kan vi bestemme den kjemiske sammensetningen av en stjerne?
 3. Forklar hvorfor vi ser bakover i tid når vi studerer lyset fra stjernene.
 4. Den nærmeste stjernen (Proxima Centauri) er 4,2 lysår fra oss. Når sendte den ut det lyset vi i dag kan observere her på jorda?
 5. Hvor langt har lyset fra sola vandret i verdensrommet siden du ble født?
 6. En stjerne er 45 lysår fra oss, hvor lang tid vil et romfartøy som har farten 30 000 km/h, bruke på den strekningen?
 7. Spekter:
  1. Dette spekteret skriver seg fra lyset fra en stjerne. Hvordan kan vi se at hydrogen må være ett av stoffene som har sendt dette lyset mot oss?
   Stjernespekter
   Stjernespekter
  2. I et stearinlys er det karbonpartikler som gløder. Hvordan ser spekteret fra et stearinlys ut?
  3. Hvordan kan vi tolke de mørke linjene i solspekteret?
 8. Vi kan bruke Planck-kurven for lyset fra en stjerne til å bestemme stjernens temperatur. Vi har sett at høy temperatur på stjernen svarer til liten bølgelengde for det lyset den sender ut. Og omvendt, lav temperatur svarer til lang bølgelende. Temperatur og bølgelengde er omvendt proporsjonale. Dette kan vi skrive som en formel:
  T × lm = 2,90 • 10 -3 mK
  Her er T stjernens temperatur og lm bølgelengden for toppunktet i Planck-kurven. Enheten mK betyr meter×kelvin. Finn temperaturen til en stjerne som har en strålingskurve som vist på figuren.
  xx
  Strålingskurven til ei stjerne
 9. Ved å måle perioden til en kefeide kan vi finne hvor mange watt den sender ut i alle retninger (utstrålt effekt). En liten brøkdel av dette stjernelyset treffer jorda, og her kan vi måle hvor mange watt per m2 måleinstrumentet kan registrere (mottatt effekt per areal). Uten forklaring skriver vi opp sammenhengen mellom avstanden R til kefeiden, kefeidens utstrålte effekt L og mottatt effekt per areal E:
 10. Kefeider:
  1. En kefeide har en utstrålt effekt på L = 3,8 • 1029 W. Med måleinstrumenter her på jorda finner vi at mottatt effekt per areal fra kefeiden er E = 2,3 • 10-8 W/m2. Finn avstanden R til kefeiden.
  2. Til å angi store avstander i verdensrommet er det upraktisk å bruke meter som lengdeenhet. Det er mer vanlig å bruke avstanden lyset går i løpet av ett år, altså et lysår. Lysfarten er 300 000 km/s. Hvor mange meter er et lysår?
  3. Finn avstanden til kefeiden i lysår.

Læringsressurser

Stråling fra verdensrommet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?