1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
 4. Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og fareChevronRight
 5. Øvingsoppgaver – Ioniserende strålingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Øvingsoppgaver – Ioniserende stråling

 1. Hva skjer med atomnummeret og nukleontallet for et radioaktivt grunnstoff som sender ut:
  • en alfapartikkel?
  • en betapartikkel?
 2. Hvordan endres:
  • protontallet og
  • nøytrontallet
  til en kjerne som sender ut en alfapartikkel?
 3. Hvordan endres
  • protontallet og
  • nøytrontallet
  til en kjerne som sender ut en betapartikkel?
 4. Hvorfor blir b-strålene avbøyd mer enn a-partiklene i et elektrisk felt?
 5. Forklar hvilken av kjernereaksjonene som er α-stråling, og hvilken som er β-stråling.
  • T90234hP91234a

  • P84210oP82206b
 6. Reaksjonsligningen for det som skjer når en radiumkjerne sender ut en alfapartikkel, er:

  R88226aR86222n+H24e
  • Forklar hva tallene betyr.
  • Hvor mange nøytroner er det til sammen i kjernene før og etter reaksjonen?
  • Hva er det som blir bevart under reaksjonen?
  • Hva vil det si at halveringstiden for radium er 1600 år?
  • Hvor lang tid tar det før et metallstykke på 2 g radium vil inneholde bare 1 g radium, og resten av metallstykket er omdannet til andre grunnstoffer?
  • Hvor mange år tar det før et metallstykke på 2 g radium vil inneholde bare 0,25 g radium?
 7. Vi måler strålingen fra et radioaktivt stoff med en geigerteller:

  t/min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  N 158 126 100 79 63 50 39 31 25 20 16 13 10

  Tabellen viser hvordan antall tikk per sekund (N) i geigertelleren avtar med tiden. Tegn grafen med N som funksjon av tiden t og finn halveringstiden for det radioaktive stoffet.

 8. Hvor er det blitt av det radiumet som opprinnelig var her på jorda?
  • Hvor lang tid vil det ta før alt uran er borte?
  • Hvorfor er det heliumgass i gruver med uranholdige mineraler?

Læringsressurser

Ioniserende stråling – høy energi gir nytte og fare

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?