Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Stråling og radioaktivitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Stråling og radioaktivitet

Du er omgitt av stråling hele tida, enten du er hjemme, ute i skogen, på sykehuset eller i et fly. Stråling er både nyttig og nødvendig for oss, men den kan også utgjøre en risiko og helsefare.

Spennende, nyttig og farlig

Stråling kan være alt fra en radiobølge med veldig lav energi, til en gammastråle som er energirik nok til å ødelegge celler i kroppen. Stråling fra sola gjør det levelig på jorda, men økt oppvarming truer livet på land og i havet. Energirik stråling kan gjøre oss syke, og den samme strålingen kan brukes i behandling.

Når stråling og radioaktivitet omtales i media, kan man lett få inntrykk av at all stråling er farlig. Som du skal se i dette emnet, stemmer ikke dette. Med det du lærer i dette emnet blir det lettere å vurdere utsagn fra media mer kritisk.

Kunnskap om hvordan stråling oppfører seg gjør det mulig for oss å utforske hva som finnes langt ute i verdensrommet, mye lenger ut enn vi har mulighet til å reise i løpet den tida vi lever.

Selv om en god del av det du lærer om i dette emnet bygger på oppdagelser som ble gjort for over 100 år siden, så er det fortsatt mye vi ikke vet. Vi har ikke en gang oppdaget alle typene partikler som finnes. Mørk materie og gravitasjonsbølger er to andre emner som vi fortsatt vet lite om.

Emner

Stråling og radioaktivitet