Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Ernæring og helseChevronRight
  4. Grunnleggende kjemiChevronRight
  5. Molekylform bestemmer egenskaperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Molekylform bestemmer egenskaper

Den romlige formen til et molekyl bestemmer egenskaper som polaritet og løselighet.

Elektroner bestemmer molekylform

Den romlige formen til et molekyl bestemmes av elektronskyene, både de som tilhører bindingselektronene, og de som tilhører ledige elektronpar. Elektronskyene har negativ ladning og frastøter hverandre. Derfor stiller de seg så langt unna hverandre som mulig.

Molekylform bestemmer egenskaper

Når vi kjenner formen til et molekyl, kan vi forutsi hvordan positiv og negativ ladning fordeler seg i molekylet. Dette kaller vi polaritet, og det har stor betydning for blant annet løseligheten til et stoff.

Læringsressurser

Grunnleggende kjemi