Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. PopulasjonsutviklingChevronRight
 5. Sammendrag – PopulasjonsutviklingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Populasjonsutvikling

Befolkningsutvikling. Illustrasjon.
 • Individer av én og samme art som lever innenfor et område eller et økosystem, kalles en populasjon eller en bestand.
 • Populasjonsdynamikk er studiet av en arts utbredelse og antall.
 • Antall individer som holder til i et område, avhenger av fødsel og innvandring, som øker antallet, og død og utvandring, som minsker antallet.
 • Bæreevnen er det maksimale antallet individer som kan leve på et avgrenset område.
 • Eksponentiell vekst kalles også ukontrollert vekst og har en j-formet vekstkurve.
 • Tetthetsavhengig vekst kalles også vekst mot bæreevne og har en s-formet vekstkurve.
 • Sykliske svingninger finnes hos arter som formerer seg raskt, og vekstkurven har form som en M.
 • Det biologiske mangfoldet er jordas variasjon av livsformer og omfatter millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffene deres og området de lever i.
 • Innenfor én og samme art er det arvelig variasjon både mellom individene og mellom forskjellige populasjoner.
 • Arealinngrep, men også forurensning, klimaendringer og fremmede arter regnes som de største truslene mot biologisk mangfold i Norge. Med fremmede arter mener vi dyr, planter eller mikroorganismer som ikke forekommer naturlig i et område.

Læringsressurser

Populasjonsutvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?