Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. PopulasjonsutviklingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Populasjonsutvikling

Har du stusset over at det enkelte år er utrolig mange lemen i fjellet, men ikke et eneste ett å se neste år? Hvorfor er det slik? Hva er det som påvirker lemenpopulasjonen og får den til å variere så mye fra år til år?

Befolkningsutvikling. Illustrasjon.

Dette emnet handler om populasjoner og hva som påvirker antallet av en art i et område. Du skal lære om ulike vekstkurver, og hva som kjennetegner populasjonsutvikling hos oss mennesker. Kunnskap om biologisk mangfold og hva som skjer naturen når fremmede arter kommer inn i et område, hører også inn under dette emnet.

Læringsressurser

Populasjonsutvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?