Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Feltarbeid – vi undersøker et økosystemChevronRight
 5. Feltarbeid: Suksesjonsprosesser i veiskjæringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Feltarbeid: Suksesjonsprosesser i veiskjæring

Dette feltarbeidet krever at dere har tilgang til to ganske nye veiskjæringer. Nyanlagte områder kan være litt grisete i vått vær, så støvler kan være et godt tips. Og husk: Se opp for trafikken!

Sau beiter langs en vei. Foto.

Hensikt

Hensikten er å undersøke et plantesamfunn i en ny (ett år gammel) og i en litt eldre veiskjæring (tre til fire år gammel) for å vurdere hvor de er i suksesjonsprosessen.

Teori

På dyrket mark som blir liggende brakk, vil det til å begynne med komme opp en mengde ettårige plantearter, som linbendel og vassarve. Dette kaller vi et pionersamfunn.
Deretter kommer flerårige planter som balderbrå, åkerdylle, prestekrage og engkvein (gressart).

Etter hvert kommer lyskrevende små busker av løvtrær inn (osp, bjørk og or), dette kalles ofte løvkratt. Mens løvtrærne vokser opp, kommer også små bartrær opp i skogbunnen, og vi får en blandingsskog. Etter hvert vil skogen bli stabil og domineres av bartrærne, og vi har fått et såkalt klimakssamfunn.

Utstyr

Du trenger: flora eller ark med bilde av planter, blyant og papir.

Framgangsmåte

Den nye veiskjæringen

Studer plantelivet i skråningen på siden av veien. Denne skråningen ble laget for ett år siden. Hva slags planter finner du her?

Den eldre veiskjæringen

Studer plantelivet i den eldre veiskråningen. Denne skråningen har ligget urørt i tre til fire år. Hva slags planter finner du her?

Resultater og svar på spørsmål

 1. Hvilke planter fant du i den nye veiskjæringen?
 2. Hvilke planter fant du i den eldre veiskjæringen?
 3. Kan du si noe om hvor disse jordvollene er i suksesjonsprosessen?
 4. Hva slags suksesjon har vi sett her?
 5. Hvordan tror du jordvollene vil være om ti år dersom de ligger urørt?
 6. Tegn en illustrasjon av de ulike fasene i suksesjonen som kan komme her.
Nyanlagt veikant. Foto.

Læringsressurser

Feltarbeid – vi undersøker et økosystem