Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Klima: En framtid du ikke vil haChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Klima: En framtid du ikke vil ha

Kortfilmen "Fuck fossils – en framtid du ikke vil ha" er en fiksjonsfilm rettet mot ungdom, der alt er basert på klimaforskning. Filmen handler om hvordan hverdagen til en vanlig familie i Norge vil kunne arte seg i år 2050. I filmen ser vi hvordan klimaendringene påvirker livet til familien

.

Thomas Hayes, som spiller William i TV-serien Skam, har en av rollene i «Fuck fossils». I filmen møter vi ungdommer som lever i en verden hvor den globale oppvarminga har økt med to grader, og vi får se hvilke konsekvenser dette har fått.

Er dette sant, og hvem står bak?

Faktagrunnlaget i filmen er hentet fra rapporten En framtid du ikke vil ha der Thomas Cottis har samlet forskningsresultater om klimaendringer.

Til filmen er det utarbeidet bakgrunnsmateriale med faktafilmer, mer informasjon om filmen og forklaringer til det filmen handler om. Filmen og bakgrunnsmaterialet er produsert av Snöball Film i samarbeid med Thomas Cottis.

Forskningsrådet har finansiert Fuck Fossils-prosjektet for å bidra til å spre innholdet i rapporten «En framtid du ikke vil ha». Filmen er kvalitetssikret av Steffen Kallbekken i CICERO Senter for klimaforskning. Les mer om bidragsytere og engasjerte miljøorganisasjoner i pressemeldingen.

Oppgaver og aktiviteter

Ved å jobbe med noen av de mange oppgavene og aktivitetene i dette emnet vil du bli mer bevisst på utfordringer knyttet til klima og forbruksvalg.

Læringsressurser

Klima: En framtid du ikke vil ha