Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Globale interessekonflikterChevronRight
 5. Rollespill – debatt: interessekonflikterChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Rollespill – debatt: interessekonflikter

Dette undervisningsopplegget er organisert som et rollespill der mange aktører legger fram sine argumenter i et folkemøte. Opplegget er brukt på Vg1 naturfag med elever fra naturbruk, men kan tilpasses til andre trinn og fag.

Elevgruppe i rollespill med debatt. Foto.

Organisering

Velg tema som dere har et forhold til, som er aktuelle i media og gjerne tema som skaper debatt lokalt. Forbered debatten ved å lese og samle avisutklipp og nettartikler som kan belyse sakene og rollene.

Eksempler på tema som er brukt i dette rollespillet

 • Villaks – oppdrettslaks
 • Rovdyr – beitedyr
 • Utbygging av Trongfossen
Bilde av tre skjema. Foto
Når skjema som dette vises på storskjerm, kan alle delta i å foreslå aktuelle roller og fordele dem mellom seg. Under debatten kan læreren bruke skjemaet til å ta notater med tanke på evaluering.

Roller

Når tema er valgt, kan elever og lærer i fellesskap foreslå roller som er aktuelle meningsbærere i denne saken. Skriv rollene inn i skjemaet som vises på storskjerm. Nå kan du ønske deg en rolle som du vil ha i denne debatten. Når alle har fått sine roller, kan forberedelsene starte.

Forberedelser og gjennomføring

Rollene kan fordeles noen dager før selve debatten, men 30 minutter fra starten av en dobbelttime kan også være nok til at alle får forberedt seg. Hvis tema er kjent på forhånd, kan lærer og eventuelt bibliotekar samle avisutklipp og lete fram aktuelle artikler på Internett, som kan brukes til forberedelsen.

 • Ordstyrer skal forberede innledning til debatten, styre debatten og avslutte med en oppsummering.
 • Du må sette deg inn i hvilke meninger og argumenter din rollefigur står for, og forberede et innlegg. Du må holde deg til den rollen under hele debatten, og bidra med saklige argumenter.
 • Plasser bordene i ring og fest store ark med rollene påskrevet foran hver deltaker, slik at rollene er synlige for alle.
 • Læreren er observatør og tar notater fra debatten.
Engasjerte elever
Debatt med roller som engasjerer elevene.

Erfaringer fra gjennomført debatt

Dette opplegget ble gjennomført i naturfagtimer (Vg1) ved Grong videregående skole høsten 2014 med elever fra naturbruk og landslinja i sportsfiske.

Elevene imponerte! For læreren var det fascinerende, underholdende og lærerikt å sitte på sidelinja og følge med på innlevelse og argumentasjon. Enkelte elever gikk så grundig inn i rollen at de til og med la om dialekten. Engasjementet var så stort at det var overflødig å bytte tema i dobbelttimen. Elevene mente selv at dette var svært lærerikt, så vi gjentok opplegget med nytt tema og nye roller senere.

Evaluering

Både klasse og enkeltelever på Grong fikk muntlig tilbakemelding etter debatten.

Rollespill med debatt i klassen. Foto.

Læringsressurser

Globale interessekonflikter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Klimatoppmøte i skolen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Oljeutvinning i Lofoten – gruppediskusjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.