1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. ForbrukChevronRight
  5. Økologisk fotavtrykkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Økologisk fotavtrykk

For å oppnå et mer bærekraftig forbruk kan du beregne det som kalles for økologisk fotavtrykk. Bruk en klimakalkulator for å få en oversikt over hvilken del av forbruket ditt som bidrar til størst klimagassutslipp, og finn ut hvor en endring har størst effekt.

Økologisk fotavtrykk – hvor stor del bruker du?

Økologisk fotavtrykk er et uttrykk for hvor mye vi belaster jordas økosystemer for å opprettholde levestandarden vår. Dette blir uttrykt som areal. Gjennom forbruket vårt legger vi beslag på arealer i mange land.

Økologisk fotavtrykk målt som en gjennomsnittlig innbyggers forbruk i hvert enkelt land. Et bærekraftig forbruk ligger på 1,7 hektar. 1 hektar er omtrent like stort som området innenfor løpebanen på en friidrettsbane.

Det økologiske fotavtrykket ditt forteller hvor stort produktivt areal av land og sjø som trengs for å

  • produsere det du forbruker av mat, tekstilfibre, trevirke og mange andre produkter
  • absorbere avfall og utslipp fra forbruket ditt
Ditt økologiske fotavtrykk er summen av mange små arealer som er spredt over hele verden. Dette er arealer som går med til å dyrke den maten du bruker.

Produksjon av kjøtt krever større areal enn produksjon av korn, og mye av den maten vi spiser, er dyrket i utlandet.

Det økologiske fotavtrykket kan også uttrykkes som . I denne metoden regnes alt forbruket om til hvor mye CO2-utslipp det bidrar til.

Finn ut!

Hva er ditt økologiske fotavtrykk?

Ta testen her:

Ducky – beregn ditt økologiske fotavtrykk

Earth Overshoot Day – dagen vi overskrider jordas budsjett

Organisasjonen Global Footprint Network beregner hvert år «Earth Overshoot Day». Dette er den dagen i året da landene i verden har brukt opp alle ressursene som jorda klarer å gjenskape det året. Resten av året er det overforbruk av naturressurser: vann, fisk, skog og mineraler. I 2017 kom denne datoen 2. august, mens den i en bærekraftig verden skulle vært 31. desember. I 1971 var «World Overshoot Day» den 21. desember. Alle år siden har dagen kommet tidligere og tidligere.

Dato for «Earth Overshoot Day» kommer stadig tidligere. Klarer vi å snu trenden, eller kommer vi til å bruke opp vår andel av ressursene enda tidligere i framtida?

Finn ut!

På hvilken dato når vi «World Overshoot Day» hvis alle i verden har det samme forbruket som deg?

Ta testen på What is your ecological footprint?

Læringsressurser

Forbruk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?