Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Suksesjoner – økosystemene i endringChevronRight
  5. Suksesjon, gjengroing av tjernChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Suksesjon, gjengroing av tjern

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?