1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Suksesjoner – økosystemene i endringChevronRight
  5. Beskriv en suksesjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Beskriv en suksesjon

I denne oppgaven skal du beskrive en suksesjon. Velg én av figurene i eksemplene.

  1. Vi skiller mellom primær og sekundær suksesjon. Hva slags type suksesjon er dette? Begrunn svaret.
  2. Beskriv de ulike stadiene i suksesjonen. Forklar artsutvikling og hvordan de abiotiske faktorene endrer seg gjennom suksesjonen. Nevn eksempler på arter du tror vi kan finne i de ulike fasene av suksesjonen. Forklar hva de ulike fasene i suksesjonen kalles, og hva som kjennetegner de ulike fasene.
  3. Gi eksempler på hvordan mennesker kan påvirke denne suksesjonen, og hva menneskelig påvirkning kan føre til.

Eksempel 1:

Eksempel 2:

Eksempel 3:

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?