Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Suksesjoner – økosystemene i endringChevronRight
 5. Sammendrag – Suksesjoner – økosystemene er i endringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sammendrag – Suksesjoner – økosystemene er i endring

Suksesjon i et tjern. Illustrasjon.
 • Suksesjon er endring av artssammensetningen over tid i et økosystem.
 • Vi skiller mellom primær og sekundær suksesjon.
 • Primær suksesjon er den langsiktige utviklingen som skjer fra starten av, når et livløst område blir tilgjengelig for levende organismer, for eksempel der en isbre smelter bort.
 • Sekundær suksesjon er utviklingen som følger etter en større forandring i miljøforholdene i et etablert økosystem, for eksempel skogbrann eller gjengroing.
 • Naturen er i stadig endring. Mennesker kan påvirke disse endringene. Eksempler på dette er avrenning til vann og vassdrag eller skogsdrift.
 • Pionerfasen er starten på en suksesjon. I en primær suksesjon starter det som regel med organismer av gruppa lav. Ved sekundær suksesjon finnes oftest jordsmonn med røtter og frø. Her er pionerplantene gjerne lyskrevende organismer med god spredningsevne.
 • Konsolideringsfasen er fasen etter pionerfasen. Her er artsmangfoldet størst.
 • Klimaksfasen er det stabile og "endelige" stadiet i suksesjonen. I Norge er klimaksstadiet preget av økosystemer med barskog.

Læringsressurser

Suksesjoner – økosystemene i endring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?