Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Bærekraftig framtidChevronRight
  5. Sammen om bærekraftChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du bli kjent med begrepet "Bærekraftig utvikling". Du skal finne ut hva vi må gjøre for å kunne få en bærekraftig utvikling, og hvordan du selv kan bidra til dette.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du:

  • forklare hva begrepet bærekraftig utvikling betyr
  • kunne gi en oversikt over faktorer som er viktige for bærekraftig utvikling og begrunne hvorfor de er det
  • forstå hvordan ulike faktorer som påvirker bærekraftig utvikling henger sammen med hverandre