Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Bærekraftig framtidChevronRight
 5. Sammendrag – Bærekraftig framtidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Bærekraftig framtid

Barn maler jordoverflaten med maling med blomstermønster. Grafikk.
 • Bærekraftig utvikling går ut på å sikre behovene til de som lever i dag uten at det går utover mulighetene for kommende generasjoner til å få sikret sine behov.
 • For å oppnå en bærekraftig utvikling har mange land i verden kommet sammen og blitt enige om flere avtaler:
1972FNs miljøprogram (UNEP)UNEP leder jobbinga med mange klima- og miljøavtaler.
1986Bern-konvensjonenAvtale om vern av arter og områder.
1987Konferansen "Vår felles framtid"Begrepet "bærekraftig utvikling" løftes fram.
1992Agenda 21Miljøtiltak skal forankres lokalt: «Tenk globalt – handle lokalt».
1997Kyoto-avtalenKutt i klimagassutslipp i vestlige land.
2000FNs tusenårsmålMål for å redusere fattigdom.
2015FNs bærekraftsmålMål om fattigdom, klimaendringer og ulikheter.
2016ParisavtalenAlle land må kutte utslipp av klimagasser. De rike må kutte mest.
 • FNs bærekraftsmål handler om 17 temaer, som for eksempel livet på land, likestilling, helse og klimaendringer. Til sammen dekker de sosiale forhold, naturmiljø og økonomi.
 • Skog er viktig for å få en bærekraftig utvikling. Den gir oss mange ressurser og tjenester og er av den grunn utsatt for press.
 • Havet er viktig som leveområde for mange arter, og som matfat for oss. Det trues av forsøpling og forsuring.
 • Verdens ressurser er skjevt fordelt, og mange lever fortsatt i fattigdom. Når mennesker skal løftes ut av fattigdom, må dette skje på en måte som ikke ødelegger naturressursene.

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?