Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Bærekraftig framtidChevronRight
 5. Sammendrag – Bærekraftig framtidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Bærekraftig framtid

Barn maler jordoverflaten med maling med blomstermønster. Grafikk.
 • Bærekraftig utvikling går ut på å sikre behovene til de som lever i dag uten at det går utover mulighetene for kommende generasjoner til å få sikret sine behov.
 • For å oppnå en bærekraftig utvikling har mange land i verden kommet sammen og blitt enige om flere avtaler:
1972FNs miljøprogram (UNEP)UNEP leder jobbinga med mange klima- og miljøavtaler.
1986Bern-konvensjonenAvtale om vern av arter og områder.
1987Konferansen "Vår felles framtid"Begrepet "bærekraftig utvikling" løftes fram.
1992Agenda 21Miljøtiltak skal forankres lokalt: «Tenk globalt – handle lokalt».
1997Kyoto-avtalenKutt i klimagassutslipp i vestlige land.
2000FNs tusenårsmålMål for å redusere fattigdom.
2015FNs bærekraftsmålMål om fattigdom, klimaendringer og ulikheter.
2016ParisavtalenAlle land må kutte utslipp av klimagasser. De rike må kutte mest.
 • FNs bærekraftsmål handler om 17 temaer, som for eksempel livet på land, likestilling, helse og klimaendringer. Til sammen dekker de sosiale forhold, naturmiljø og økonomi.
 • Skog er viktig for å få en bærekraftig utvikling. Den gir oss mange ressurser og tjenester og er av den grunn utsatt for press.
 • Havet er viktig som leveområde for mange arter, og som matfat for oss. Det trues av forsøpling og forsuring.
 • Verdens ressurser er skjevt fordelt, og mange lever fortsatt i fattigdom. Når mennesker skal løftes ut av fattigdom, må dette skje på en måte som ikke ødelegger naturressursene.

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter