Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Bærekraftig framtidChevronRight
 5. Bærekraftig utvikling – en god framtid for alle?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bærekraftig utvikling – en god framtid for alle?

Diskuter

 1. Hvorfor er tittelen på filmen «Dear future generations: Sorry», tror du?
 2. Gi eksempler på hva personen i filmen beklager seg over.
 3. Hvor langt fram i tid tror du det som blir beskrevet i filmen, kan komme til å skje?
 4. Hva er årsaken til det som har skjedd, ifølge personen i filmen?
 5. Hvilke løsninger foreslås?
 6. Hvorfor kan vi si at denne filmen handler om «bærekraftig utvikling»?

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?