1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Bærekraftig framtidChevronRight
  5. Bærekraftig utvikling – en god framtid for alle?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bærekraftig utvikling – en god framtid for alle?

Diskuter

  1. Hvorfor er tittelen på filmen «Dear future generations: Sorry», tror du?
  2. Gi eksempler på hva personen i filmen beklager seg over.
  3. Hvor langt fram i tid tror du det som blir beskrevet i filmen, kan komme til å skje?
  4. Hva er årsaken til det som har skjedd, ifølge personen i filmen?
  5. Hvilke løsninger foreslås?
  6. Hvorfor kan vi si at denne filmen handler om «bærekraftig utvikling»?

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?