Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. Bærekraftig utviklingChevronRight
 4. Bærekraftig framtidChevronRight
 5. Bærekraftig utvikling – si din mening!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Bærekraftig utvikling – si din mening!

FN har laget 17 mål som skal gjøre det lettere å jobbe for en bærekraftig utvikling. Sett deg inn i målene og velg ut de seks du synes er viktigst!

Ungdom deltar i en paneldebatt. Foto.

Bærekraftsmålene

Oppgaver

 1. Sett deg inn i Bærekraftsmålene – hovedmål og delmål.
 2. Gå inn på Have your say og velg det du synes er viktigst for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling. (Temaene som er listet opp, har ikke samme ordlyd som FNs bærekraftsmål, men du vil kanskje kjenne igjen de ulike målene likevel? Nederst har du mulighet til skrive inn et selvvalgt tema.)
 3. Bruk det samme nettstedet til å lage din personlige video der dine viktigste saker blir presentert.
 4. Del videoen i sosiale medier, og begrunn kort hvorfor du synes «dine» saker er viktige.
 5. My World kan du se hva resten av verden har stemt. Hvilke seks områder synes resten av verden er viktigst? Var du enig med resten av verden? Hvorfor ble det slik, tror du?
 6. Bruk dette datamaterialet til å lage egne grafiske framstillinger. Du kan for eksempel sammenligne ulike land og verdensdeler, aldersgrupper, kjønn, inntektsnivå og utdanning.

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?