Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Bærekraftig framtidChevronRight
  5. Paranøtt-treetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Paranøtt-treet

Oppgaver

  1. Gi eksempler fra filmen på at ulike arter kan være avhengige av hverandre.
  2. Hvilket tiltak har blitt satt i gang for å hindre hogst av paranøtt-treet?
  3. Hvorfor har ikke dette tiltaket fungert særlig bra?
  4. Hva tror du man må gjøre for å få et godt vern av paranøtt-trær og andre arter?

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?