Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Bærekraftig framtidChevronRight
  5. Havet – stort og sårbartChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Havet – stort og sårbart

Tenk deg at du sitter i en liten båt langt ute på havet. Du kan ikke se land hvor enn du snur deg. Havet virker uendelig stort, så stort at det nesten synes upåvirket av det vi mennesker foretar oss. Opphoping av plastavfall og forsuring er tegn på at dette ikke stemmer.

Diskuter

  1. Hva kan hver og en av oss gjøre for å redusere problemet med plast i havet og langs strendene våre?

  2. Gi eksempler på at havet er viktig for oss mennesker.

  3. Plast brytes ned svært sakte. Hva kan skje med små plastbiter i havet?

  4. "Plast er ikke en del av naturen". Diskuter dette utsagnet.
  5. Hva tror du en bærekraftig forvaltning av havet innebærer?

Havet gir og havet får

For få år siden var det helt vanlig å sende urensa kloakk rett ut i havet. I dag høres dette helt utrolig ut, men situasjonen er kanskje ikke så mye bedre nå. Vi vet at det hvert år kastes 8 millioner tonn plast ut i havet. Tenk deg at søppelbilen tømmer et lass med plast på stranda – hvert minutt – hver dag i et helt år – da har du 8 millioner tonn plast. Idéen om at vi kan dumpe søpla vår i havet uten at det har noen konsekvenser, vil selvsagt ikke bidra til en bærekraftig utvikling. Oppslag i media om hvaler, fisk og fugl med magen full av plast, har skapt mye oppmerksomhet rundt marin forsøpling. Kanskje vi er ved et vendepunkt når det gjelder synet på havet som stort og upåvirkelig for menneskelig aktivitet?

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?