Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Bærekraftig framtidChevronRight
  5. Bærekraftsmålene viser veiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bærekraftsmålene viser vei

FN har valgt 17 temaer som vi må jobbe med for å oppnå en bærekraftig utvikling. Målene gjelder i 193 land og skal gjøre oss i stand til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alt henger sammen

Som vi ser av bærekraftsmålene, er det er mange faktorer som har betydning for om en utvikling er bærekraftig eller ikke. Noen av målene handler om sosiale forhold, andre handler om miljø eller økonomi. Det kan kanskje virke litt overveldende, men heldigvis henger mange av disse områdene sammen. Hvis man klarer å bekjempe klimaendringer, har dette betydning for livet både på land og i havet. Dette har igjen betydning for om vi klarer å bekjempe sult og fattigdom.

FNs bærekraftsmål med symboler for hvert mål. Grafikk.

Hensikten med bærekraftsmålene

Hensikten med bærekraftsmålene er å lage et system der vi kan følge med på det som skjer, og se om det vi gjør, hjelper. Da kan vi lettere styre utviklingen, slik at vi når målet: En utvikling som er bærekraftig. Hvis vi klarer det, vil de som kommer etter oss, få minst like gode muligheter til å leve de livene de ønsker, som det vi har. Og det er faktisk 193 land i verden enige om at vi må!

Bærekraftsmålene er delt opp i 169 delmål. Du kan lese mer om målene her:
Bærekraftsmålene – hovedmål og delmål

Diskuter!

  1. Hvilke av de 17 målene mener du er viktigst? Hvorfor?
  2. Finn eksempler på mål som henger sammen med hverandre. Hvorfor gjør de det?
  3. Hvilke mål handler mest om miljø?
  4. Hvilke mål tror du er vanskeligst å nå? Hvorfor tror du det?
  5. Ta utgangspunkt i læreplanen i naturfag. Prøv å knytte de ulike kompetansemålene til hver av de 17 bærekraftsmålene til FN. Er det noen læreplanmål som ikke kan knyttes til disse? Kommenter.


Krig og fred og religion og politikk og sånn?

Politkerne i Norge bruker også FNs bærekraftsmål når de utvikler politikk og tar avgjørelser. Tenk igjennom hvilke mål du synes er viktigst, før du ser filmen under. Her får du vite hva politikere fra ulike partier mener om FNs bærekraftsmål. Kanskje du finner noen politikere som er enige med deg?

Læringsressurser

Bærekraftig framtid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?