Hopp til innhold

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Økologi – samspillet i naturenChevronRight
  5. Næringskjeder, næringsnett og kretsløpChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Næringskjeder, næringsnett og kretsløp

Energi og stoffer beveger seg gjennom økosystemet på ulike måter. Stoffer gjenbrukes i kretsløp, men energi må stadig fylles på i form av sollys.

Stoffkretsløp

De enkelte næringsstoffene tas opp i plantene i form av uorganiske forbindelser. Der bygges de inn i ulike organiske forbindelser i flere organismer etter hverandre. På den måten fraktes stoffene gjennom næringskjedene, og blir gradvis frigjort og brutt ned til en uorganisk form. De uorganiske forbindelsene kan da på nytt bli brukt av plantene i deres produksjon av organiske stoffer. Slik resirkuleres grunnstoffer i et evig kretsløp i naturen. Eksempler på grunnstoffer som sirkulerer i det økologiske kretsløpet, er karbon og nitrogen.

Diskuter:

Ta utgangpunkt i et karbonatom. Lag noen enkle skisser og diskuter hvordan dette atomet sirkulerer i økosystemet. Hvor mange organismer kan dere se for dere at atomet er innom på sin ferd?

Energistrøm gjennom et økosystem

Plantene utnytter solenergien til å danne energirike organiske forbindelser. Dyr får energi gjennom maten de spiser. Det meste av denne energien frigjøres ved forbrenning i cellene, men noe av den blir igjen i den biologiske massen som spises av neste ledd i næringskjeden. I organismen brukes den frigjorte energien fra forbrenningen til å bygge om de organiske forbindelsene, og til å drive prosesser som; aktiv transport, utskilling, blodsirkulasjon, nerveledning, vekst, bevegelse, forplantning og produksjon av kroppsvarme.

Det meste av energien som en organisme får gjennom maten, blir altså omdannet til energiformer som ikke føres videre i næringskjeden. Bare en mindre del blir lagret som kjemisk energi i organismen. Stadig energitilførsel i form av sollys er derfor nødvendig for å holde i gang produksjonen og det økologiske kretsløpet.

Som figuren viser, går omtrent 90 % av energien «tapt» for hvert ledd i næringskjeden. Denne energien blir ikke borte, men finnes i former som ikke kan utnyttes av neste ledd i næringskjeden.

Energistrøm og stoffkretsløp i et økosystem

Læringsressurser

Økologi – samspillet i naturen