Hopp til innhold

  1. Home
  2. NaturfagChevronRight
  3. Bærekraftig utviklingChevronRight
  4. Økologi – samspillet i naturenChevronRight
  5. Antarktisk næringsnettChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Antarktisk næringsnett

Plasser en organisme i hver rute i næringsnettet. I tabellen nedenfor kan du se hvilken rolle hver art har, hva de spiser, og hvem som eventuelt spiser dem. Husk at pilene viser energiflyten i systemet.

Organisme Rolle Bytte, mat Rovdyr, beitende dyr
alger produsent --- krill, fisk, blåhval
fugl konsument, kjøtteter krill, fisk sel, spekkhogger
blåhval konsument, planktoneter alger, krill spekkhogger
fisk konsument, alteter alger, krill fugl, sel, spekkhogger
spekkhogger konsument, kjøtteter blåhval, fisk, fugl, sel ---
krill konsument, planteeter alger fisk, blåhval, fugl
sel konsument, kjøtteter fisk, fugl spekkhogger

Denne oppgaven er en oversettelse av flashoppgaven fra " Fitting Algae Into the Food Web på bigelow.org ".

Læringsressurser

Økologi – samspillet i naturen