Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. ForskerspirenChevronRight
 4. Forsøk og rapportskrivingChevronRight
 5. Sammendrag – Forsøk og rapportskrivingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sammendrag – Forsøk og rapportskriving

Når du skal jobbe i felt og i laboratorium, eller presentere resultater fra undersøkelsene dine, kan du ha god bruk for de rådene du finner her.

En skjeggete man på et rotete laboratorium. Foto.
 • Lukkede forsøk – du følger en bestemt oppskrift hvor kjente teorier skal etterprøves.
 • Åpne forsøk – du må selv identifisere variabler, velge og vurdere metoder.
 • Framgangsmåte i åpne forsøk:
  • problemstilling
  • hypotese
  • planlegging – materiale og metode
  • gjennomføring av forsøket – samling av data
  • vurdering av resultat (drøfting av mulige feilkilder)
  • forbedring av metoden og eventuelt ny gjennomføring
  • konklusjon
  • dokumentasjon og formidling
 • Sikkerhet i laboratoriet:
  • Forberedelser før du starter et forsøk: Sett deg inn i framgangsmåte og sikkerhetsregler knyttet til utstyr og kjemikalier.
  • Av hensyn til din og andres sikkerhet er det viktig at du og medelevene dine følger sikkerhetsregler og kun gjør de forsøkene som læreren har godkjent.
  • Bruk verneutstyr tilpasset forsøket: vernebriller, lab-frakk, hansker og avtrekksskap.
  • Ordensregler: rengjør utstyr og benker, sett utstyr på plass og sorter avfall
 • Rapporter i naturfag bør inneholde bestemte punkter:
  • navn, klasse og dato, overskrift/tittel på elevøvelsen
  • innledning (hensikt, bakgrunnsteori og hypotese)
  • materialer og metode (utstyr og framgangsmåte)
  • resultater
  • drøfting og feilkilder
  • konklusjon
  • kilder og referanser
 • Digitale verktøy gir nye og mange muligheter for læring, dokumentasjon og innsamling av data i naturfaget:
  • Digitale kart kan brukes til undersøkelser, forberedelser til feltarbeid og til registrering av funn.
  • Utallige apper for mobiltelefoner kan bukes i naturfagundervisningen.
  • Mobilkameraet er nyttig til dokumentasjon av forsøk og feltarbeid.
  • Dataloggere muliggjør rask automatisk innsamling av data som kan presenteres med grafiske framstillinger.
  • Dataloggere kan registrere svært raske endringer (flere målinger per sekund) og gjøre målinger over lang tid (gjennom flere døgn).

Læringsressurser

Forsøk og rapportskriving

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?