Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. ForskerspirenChevronRight
  4. Forsøk og rapportskrivingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Forsøk og rapportskriving

Naturfag er et eksperimentelt fag der du skal få egne erfaringer med vitenskapelige arbeidsmetoder, både på laboratoriet og i naturen. Her får du lære mer om sikkerhet, arbeidsrutiner, og om hvordan du skal dokumentere arbeidet ditt.

To gutter analyserer jordprøver

Rutiner og sikkerhet på laboratoriet

I dette emnet vil du finne ressurser om hvordan du kan jobbe eksperimentelt; om arbeidsrutiner og sikkerhetsregler i laboratoriet. For å få mest mulig ut av forsøkene trengs både planlegging og etterarbeid. Noen ganger må du også søke informasjon fra ulike kilder for å kunne vurdere metoder og resultat.

Åpne og lukkede forsøk

Du skal gjøre noen forsøk der du både må velge og vurdere metoder. Disse kaller vi «åpne» forsøk. Andre ganger må du følge en bestemt oppskrift hvor kjente teorier skal etterprøves. Disse forsøkene kalles «lukkede» eller «styrte» forsøk.

Rapportskriving

Her får du også lære mer om hvordan du skal dokumentere arbeidet ditt, det vil si hvordan resultatene kan drøftes og presenteres i en naturvitenskapelig rapport.

Læringsressurser

Forsøk og rapportskriving

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?