Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskerspirenChevronRight
 4. ForskningChevronRight
 5. Debattoppgave – vurdering av informasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Debattoppgave – vurdering av informasjon

En sak kan framstilles på mange måter ved bruk av ulike medier. Noen forfattere kan bestrebe seg på å være så objektive som mulig, mens andre ønsker å virke objektive samtidig som de argumenterer for egne meninger. I denne oppgaven skal du se på hvordan aktører forteller ulike historier om samme sak.

Illustrasjon av fire personer som deltar i en skoledebatt. Illustrasjon.

Ulike syn på lakselus

Fisken laks. Foto.
Laks

Oppblomstring av lakselus på oppdrettslaks har blitt et hett tema de siste årene fordi en økt mengde lakselus i fjordene truer vill smolt som vandrer ut fra elvene. Mange hevder at ville laksestammer er sterkt truet, og at situasjonen er kritisk, mens oppdrettsnæringen mener at situasjonen er mer eller mindre under kontroll.

Tre eksemplarer av lakselus i ulik størrelse. Foto.
Lakselus. Voksen lus med og uten eggstrenger og ung lus.

Vurder innholdet i kildene fra Norges Naturvernforbund, Mattilsynet (velg en aktuell artikkel) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, og diskuter følgende spørsmål:

 • Hvilke typer syn representerer disse tre kildene? Gir publikasjonene seg ut for å være objektive fakta, debattinnlegg eller forskningsresultater?
 • Hvilke oppgaver har de tre organisasjonene?
 • Hvilke ulike interesser har de?
 • Hvilke budskap har de, og hvordan underbygger de påstandene sine?


Vurder språk, ordbruk, bruk av bilder og eventuelt andre virkemidler du merker deg. Er det noen forskjell i måten ting framstilles på, og kan du si om de forskjellige virkemidlene brukes for å forsterke budskapet? Vil du si at noen av bidragsyterne har en skjult agenda?

Hvorfor blir det så mange lakselus?

Læringsressurser

Forskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  For godt til å være sant?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Store og små tall

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Rollespill – debatt: interessekonflikter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utfordring: motorsykkeldekk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva tror du om årsaker til klimaendring?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måleusikkerhet – mål tida mellom to knips

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Fysiske målinger og variasjonsbredde

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff