Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. ForskerspirenChevronRight
 4. ForskningChevronRight
 5. Forsøk: Fysiske målinger og variasjonsbreddeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Fysiske målinger og variasjonsbredde

Innledning

En kule ligger på et skråplan. Illustrasjon.
Skråplan

Alle målinger er usikre. Det kan være feil på måleapparatet, eller vi kan lese feil av. Slike feil kalles systematiske feil. I tillegg kommer den såkalte statistisk usikkerheten. Usikkerhet skyldes at vi ikke får til å gjøre målingene våre helt nøyaktig likt fra gang til gang.

I dette forsøket skal du ta tiden på en kule som å triller en gitt avstand, framstille resultatet grafisk og oppgi måleusikkerheten.

Når vi har mange målinger kan vi angi usikkerheten slik:

Gjennomsnittsverdien ± halve variasjonsbredden.

Gjennomsnittsverdien forteller oss hva som er sentrum i tallmaterialet fra målingene. Variasjonsbredden er forskjellen mellom det største og det minste tallet, og forteller om hvordan tallene er spredt. Halve variasjonsbredden, i prosent av gjennomsnittstallet, kalles ofte den relative usikkerheten.

Hensikt

Få erfaring med måleusikkerhet og hvordan den kan presenteres

Utstyr

Gardinskinne, stålkule, stoppeklokke, geogebra, regneark eller millimeterpapir til grafisk framstilling

Framgangsmåte

 1. Legg den ene enden av skinna på et par bøker slik at kula triller ned av seg selv på et par sekunder.
 2. Merk av start- og stoppunktet.
 3. Bruk stoppeklokke og ta tiden for 50 trilleturer.

Resultater og observasjoner

 1. Før tidene inn i en tabell.
 2. Gjennomsnittsverdien er:
 3. Variasjonsbredden er:
 4. Kula brukte denne tiden:
 5. Den relative usikkerheten ble:
 6. Framstill resultatene i et stolpediagram.
  Del tallområdet (variasjonsbredden) inn i 5 -10 intervaller og finn antall målinger i hvert intervall. Alle intervallene må være like store.

Drøfting av resultatet og konklusjoner

 1. Hvor mange prosent var den relative usikkerheten?
  Hadde du klart å måle tiden nøye?
 2. Hvordan fordelte resultatene seg i stolpediagrammet?

Læringsressurser

Forskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  For godt til å være sant?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Store og små tall

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelser, måling og måleusikkerhet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Rollespill – debatt: interessekonflikter

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Utfordring: motorsykkeldekk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva tror du om årsaker til klimaendring?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgave – vurdering av informasjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Måleusikkerhet – mål tida mellom to knips

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff