Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturfag PåbyggChevronRight
 3. ForskerspirenChevronRight
 4. ForskningChevronRight
 5. Sammendrag – ForskningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Forskning

Innholdet fra forskerspiren kan du ta med deg videre i naturfaget. Naturfaglige arbeidsmåter omfatter nyttige strategier som du kan bruke i mange sammenhenger.

Ung gutt studerer modell av transport i planter. Foto.
 • Forskning er nysgjerrighet satt i system.
 • Vitenskapelige arbeidsmåter omfatter blant annet følgende trinn:
  • sette opp hypotese
  • utføre eksperimenter
  • vurdere resultater og trekke konklusjoner
  • bekrefte eller forkaste hypotesen
 • En hypotese er en mulig forklaring på en observasjon.
 • Fysisk størrelse = måltall • måleenhet
 • Variable størrelser kalles også parametere. Identifiser variablene før du starter eksperimentene.
  • Uavhengig variabel (= variert faktor) – den faktoren som vi endrer i forsøket
  • Avhengig variabel (= målt faktor) – den faktoren som vi måler i forsøket
  • Kontrollerte variabler (= kontrollerte faktorer) – de faktorene som må holdes konstante fordi de kan påvirke resultatene.
 • Systematiske feil skyldes feil på utstyr eller metode og påvirker alle resultater.
 • Måleusikkerhet skyldes at målinger ikke gjøres nøyaktig og helt likt hver gang.
 • Kontrollforsøk: Hvis du skal måle effekten av en endring, kan du sammenligne med resultatet fra et kontrollforsøk der du ikke gjør noen endring.
 • Gjeldende siffer = antall siffer etter nullene først i tallet
 • Modeller er forenklinger av virkeligheten, og de har begrenset gyldighet.
 • Kart og molekylmodeller er eksempler på modeller som vi bruker til å forklare en virkelighet som er mer komplisert.
 • Simuleringer og animasjoner er bevegelige og interaktive modeller som er til god hjelp når vi skal jobbe med kompliserte sammenhenger. De brukes til underholdning, forskning, utvikling av prognoser, modellering av konstruksjoner og mye mer.
 • Kildekritikk:
  • Når du skal vurdere en kilde, er det særlig fire forhold du må se på: troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet.
  • Hvis flere kilder gir liknende informasjon, øker det troverdigheten.
 • Vis respekt for opphavsrett og lisens. Oppgi kilde når du bruker noe som andre har laget.

Læringsressurser

Forskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter