Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. ForskerspirenChevronRight
  4. ForskningChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Forskning

Er du en god observatør som legger merke til små endringer og detaljer? Barn og unge er forskere av natur. Denne nysgjerrigheten er nyttig i all forskning, men i tillegg trenger vi kunnskap om metoder som gjør søkingen etter ny viten effektiv og pålitelig.

Forsk for framtiden

I filmen ser du en forsker som jobber med plankton. Han studerer blant annet hvordan vanntemperaturen påvirker planktonproduksjonen. Verden trenger kunnskap om hvordan ting henger sammen, ikke minst når det gjelder klima og produksjon. Når vi forstår sammenhenger i naturen, kan vi lettere ta riktige avgjørelser. Kanskje du kan bli en av dem som finner smarte løsninger som å redusere klimagassutslippene?

Lære å forske

Har du sett hvor raskt barn kan finne ut hvordan et nettbrett virker? Iver og pågangsmot er likevel ikke nok til å bli en god forsker. En god kombinasjon av nysgjerrighet og naturvitenskapelig arbeidsmetode gjør søkingen etter ny viten både spennende, effektiv og pålitelig.

I ungdomsskolen har du sikkert gjort forsøk og jobbet med rapportskriving. I videregående opplæring skal du jobbe videre med å lage hypoteser, gjøre nøyaktige observasjoner og kanskje gjenta forsøkene med litt forskjellige forutsetninger. Deretter kan du lage teorier ut fra det du observerer, og diskutere metodene med andre. Kanskje kan dere sammen finne en bedre metode som reduserer feilkildene?

Læringsressurser

Forskning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter