Hopp til innhold

Tre ungdommer i baksetet av en bil, utsnitt fra scene i kortfilmen Hilbes biigá. Foto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. Samiske filmstudiearkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Samiske filmstudieark

Filmer laget av samiske filmskapere kan gi innblikk i samisk historie, kultur og språk. NDLA film har utarbeidet interaktive filmstudieark til utvalgte samiske kortfilmer. Undervisningsoppleggene er tilgjengelig på både nordsamisk, sørsamisk og norsk.

Bilde fra den samiske spillefilmen Veiviseren. Foto.
Veiviseren

Emner

Samiske filmstudieark

  • Interaktive filmstudieark til samiske filmer på både nordsamisk, sørsamisk og norsk. Filmene kan også spilles av i Sverige og Finland.

  • Interaktiiva filbmaoahppoárkka sámi filmmaid birra davvisáme-, máttasáme- ja dárogillii. Filmmaid sáhttá maid čájehit Ruoŧas ja Suomas.

  • Interaktijve filmestudije-aarkh saemien filmi bïjre. Maahta filmide aaj vuejnedh Sveerjesne jïh Såevmesne.