Hopp til innhold

Studere i biblioteket
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. LæringsstierChevronRight
  4. Filmanalysens hva og hvorforChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Filmanalysens hva og hvorfor

Film og levende bilder er en stor del av vår mediehverdag. Gjennom filmanalyse kan du lære deg å forstå filmene, og du kan bli en mer kritisk mediebruker. I en filmanalyse studerer du filmens dramaturgi og fortelleteknikk, og du ser etter bakenforliggende mening.

Studere i biblioteket

Hva er en filmanalyse?

Når du analyserer en film, studerer du filmens ulike deler nærmere, du ser etter sammenheng mellom deler og helhet. Filmanalyse hjelper deg å sette ord på hva filmen handler om, og hvordan den er bygd opp.

Første steg i en filmanalyse er å se filmen. Og du kan gjerne notere inntrykk og forståelse underveis, eller etterpå. Sjanger, klimaks, fortellingens struktur, kamerabruk og bruken av musikk er noe av det du kan skrive stikkord om.

I andre steg i analysen konsentrerer du deg om det du mener er viktig i filmen du skal analysere. Det er vanskelig å fange opp alle elementene i en film, derfor er det lurt å bestemme seg for noe bestemt – er det dialogen mellom karakterer, den dramaturgiske oppbyggingen, klipperytmen i sentrale scener, eller valg av musikk som er mest interessant? Tar du utgangspunkt i ett aspekt, kan du finne ut hvordan dette forholder seg til andre aspekter; for eksempel hva klipperytmen har å si for stemningen i en scene, og for formidling av tematikken i scenen – eller hvordan musikk underbygger følelsene som følger en replikkutveksling.

Det er altså i det andre steget du formulerer og stiller spørsmål til analyseteksten din. Du stiller et hovedspørsmål til filmen, som du ønsker å få svar på. Så stiller du underspørsmål til det som er relevant i filmens handlinger, dramaturgi, bruk av fortelleteknikker og lignende, for å kunne svare på hovedspørsmålet.

Det tredje steget handler om å formulere den skriftlige filmanalysen. Den skriftlige analysen består gjerne av tre deler: innledning, hoveddel og avslutning.

Filmanalyse i tre steg:

1. Se filmen.

2. Formuler spørsmål og gå i dybden.

3. Disponer og skriv analysen.

Hvorfor filmanalyse?

Gjennom arbeid med filmanalyser lærer du deg en systematisk måte å se, oppdage og vurdere en films ulike kvaliteter på.

  • Du lærer mye om filmspråk og om film generelt.
  • Du vil kunne forstå om det er dialogen mellom karakterene eller bruken av musikk som utmerker seg.
  • Du forstår hvorfor noen filmer rører deg, mens andre ikke «treffer» deg på samme måte.
  • Du blir en mer kritisk mediebruker
  • Du vil selv kunne lage bedre film.
  • Du vil kunne se om filmen er spennende i seg selv, fordi den bryter med etablerte normer innenfor filmproduksjon.

På samme måte som når du i analyse av romaner og noveller er på jakt etter å finne ut av hva forfatteren vil med teksten sin, vil du i analyser av filmer undersøke hva filmen forteller oss på et dypere plan.

En dypere forståelse av film, tematikk og samtid

Den prisbelønte spillefilmen 12 Years a Slave er basert på en sann historie om Solomon Northup. Northup var en fri, svart mann som ble bortført på reise til Washington i 1841. Han ble siden solgt som slave på et marked i New Orleans. Gjennom en analyse av filmen vil du se at den på et dypere plan handler om menneskerettigheter og om slaveriets mekanismer og psykologi. I tillegg skildrer filmen det amerikanske samfunnet på midten av 1800-tallet. Filmanalyse kan slik sett bidra til å se historiske hendelser i sammenheng med aktuelle tema i dag.

Filmanalyse kan lære deg noe om tiden filmen er laget i, eller stedet hvor filmen er laget. Den hjelper deg med å se din egen samtid med nye «briller» og viser deg hvordan samfunnsforhold og -strømninger påvirker kunst og kulturuttrykk. Enkelte filmer forteller oss for eksempel noe om synet på kvinner eller på homofili. Den norske spillefilmen Døden er et kjærtegn (1949) var kontroversiell i sin samtid fordi den handlet om utroskap. Den vil neppe anses som særlig kontroversiell i dag.

Et annet eksempel er den prisbelønte spillefilmen The Imitation Game som i tillegg til å handle om dekryptering av Enigma-koder under andre verdenskrig, også handler om å være homofil i et England der dette var forbudt. Film kan også kommentere samtidens mediehverdag, slik som for eksempel The Hunger Games-filmene, som av enkelte filmkritikere har blitt omtalt som en blodig satire over reality-TV.

Øvelse

Snakk med sidemannen om hvilke filmanalyser du har gjort tidligere på skolen. Er du positiv eller negativ til filmanalyse?

Læringsressurser

Læringsstier

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale