Hopp til innhold

Motiv fra filmen skylappjenta. Foto.
  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. LæringsstierChevronRight
  4. Skylappjenta som tverrfaglig ressursChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Skylappjenta som tverrfaglig ressurs

Iram Haqs kortfilm Skylappjenta egner seg godt som tverrfaglig ressurs i norsk, kommunikasjon og kultur, mediefag og samfunnsfag. Her følger en oversikt over fag, trinn og læringsmål til oppgavene du finner i læringsstien.

Portrett av Iram Haq, filmregissør med norsk-pakistansk bakgrunn
Iram Haq

Norsk

I norskfaget åpner Skylappjenta, som en samtidstekst, for å drøfte både kulturmøter og kulturkonflikter i det norske samfunnet. Filmen tar utgangspunkt i et kjent eventyr og bidrar til at elevene kan lære mer om eventyrsjangeren når de skal jobbe med fortellemåter i myter og folkediktning.

Læringsmål: Vurder hvordan filmskaperne har benyttet dramaturgi som virkemiddel i filmen.

Kommunikasjon og kultur 1

Filmen åpner for interessante diskusjoner om utfordringer ved tverrkulturell kommunikasjon og identitet.

Læringsmål: Etter å ha sett Skylappjenta skal du kunne diskutere forholdet mellom kultur, individ og samfunn med utgangspunkt i filmen.

Medier og kommunikasjon Vg1

I medier og kommunikasjon er filmen interessant fordi den bruker et eventyr til å fortelle en moderne historie. Filmen gir elevene mulighet til å lære mer om filmspråk, fortelleteknikk og dramaturgi som igjen kan være nyttig i elevenes egne medieproduksjoner.

Læringsmål: Etter å ha sett filmen skal du skrive et filmmanus.

Samfunnsfag Vg1

Skylappjenta viser både kulturmøter og kulturkonflikter og sier noe om hvordan det er å leve i et flerkulturelt samfunn.

Læringsmål: Bruk filmen som utgangspunkt til å diskutere utfordringer og muligheter i det flerkulturelle Norge.

Medie- og informasjonskunnskap Vg3

Skylappjenta framstiller karakterene på en karikert og stereotyp måte. Det er viktig å kunne forholde seg kritisk til medias framstillinger siden disse er med på å forme vår oppfatning av minoritetsgrupper.

Læringsmål: Du skal beskrive hvordan karakterene i filmen er framstilt, og vurdere hvilke filmatiske virkemidler som er benyttet i framstillingen.

Læringsressurser

Læringsstier

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale